Mali żołnierze

Mali żołnierze w konfliktach dorosłych

Mali żołnierze w konfliktach dorosłych

Dzieckiem-żołnierzem jest każda osoba poniżej 18 roku życia, która jest członkiem rządowych lub wspieranych przez rząd sił zbrojnych oraz innych regularnych bądź nieregularnych sił albo grup zbrojnych, niezależnie od faktu, czy w danym momencie te siły biorą udział w konflikcie, czy też nie. Mówiąc prościej, jeżeli w jakieś armii, grupie zbrojnej jest osoba nie mająca 18 lat, to jest ona uznawana za dziecko-żołnierza.

Dzieci-żołnierze walczą na pierwszej linii ognia, szpiegują, podkładają miny i bomby, wykorzystywane są jako zamachowcy-samobójcy, prowadzą zwiad, służą jako straż przyboczna oraz pomoc kuchenna, jako wabiki, które wprowadzają wroga w pułapkę, są tragarzami, kurierami. Dziewczęta również walczą, jednak zazwyczaj stają się niewolnicami seksualnymi. Wykorzystywane są przez dowódców, ale też szeregowych żołnierzy. Zazwyczaj zachorowują na HIV/AIDS lub inną chorobę przenoszoną drogą płciową. Zachodzą w ciążę i rodzą dzieci swoich oprawców, dzieci, które też są zarażone HIV.

Dzieci są niezwykle tanią i podatną na sugestie grupą. Nie trzeba im płacić albo wystarczy im niewielka część tego, ile chciałby dorosły żołnierz. Nie mają wielkich potrzeb, podporządkowują się znacznie łatwiej niż dorośli ludzie. I co niezwykle ważne, już kilkuletnie dziecko może nosić i używać broni lekkiej, broni znacznie bardziej zabójczej niż bomby nuklearne.

Pomiędzy styczniem 2010 a czerwcem 2012 roku, według Raportu Child Soldiers International (CSI), 20 rządowych bądź powiązanych z państwem grup zbrojnych, wykorzystywało dzieci-żołnierzy. Każdego roku około 300 000 dzieci walczy w konfliktach zbrojnych, zarówno po stronie państw, jak i niepaństwowych grup zbrojnych.

Najważniejszą konwencją dotyczącą dzieci jest Konwencja o prawach dziecka z 20.11.1989 roku (w ten dzień obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka ONZ). Na dzień dzisiejszy Konwencję ratyfikowały 193 państwa. Biorąc pod uwagę liczbę dzieci żołnierzy i konfliktów, w których biorą one udział, można dojść do prostego wniosku. Ktoś nie respektuje prawa, którego sam zobowiązał się przestrzegać.

Kamieniem milowym w tworzeniu prawa międzynarodowego w zakresie ochrony dzieci przed ich udziałem w konfliktach i rekrutacją, był Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne. Protokół wszedł w życie 12 lutego 2002 roku, który to dzień stał się Międzynarodowym Dniem Dzieci-żołnierzy.


Warning: require_once(/home/mirek/domains/malizolnierze.org/public_html/wp-content/themes/malizolnierze/images/cache/bbda47114817a0e8f5cb6a75d8c4260f/cache.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/mirek/domains/malizolnierze.org/public_html/wp-content/themes/malizolnierze/images/settings.php on line 5

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/mirek/domains/malizolnierze.org/public_html/wp-content/themes/malizolnierze/images/cache/bbda47114817a0e8f5cb6a75d8c4260f/cache.php' (include_path='.:/usr/local/php54/lib/php') in /home/mirek/domains/malizolnierze.org/public_html/wp-content/themes/malizolnierze/images/settings.php on line 5