Mali żołnierze

Prawo międzynarodowe

Konwencja o Prawach Dziecka (CRC)

j. polski, 22 strony, stan ratyfikacji: 193 państwa

Protokół dodatkowy do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne (CRC-OPAC)

j. polski, 8 stron, stan ratyfikacji: 152 państwa

Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcj prostytucji i dziecięcj pornografii (CRC-OPSC)

j. polski, 10 stron, stan ratyfikacji: 163 państwa

Konwencja nr 138 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia

j. polski, 8 stron, stan ratyfikacji: 166 państw

Konwencja nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci

j. polski, 4 strony, stan ratyfikacji: 177 państw

Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r., Dotyczący Ochrony Ofiar Międzynarodowych Konfliktów Zbrojnych (Protokół I)

j. polski, 54 strony, stan ratyfikacji: 173 państwa

Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z Dnia 12 Sierpnia 1949 r. Dotyczący Ochrony Ofiar Niemiędzynarodowych Konfliktów Zbrojnych (Protokół II)

j. polski, 9 stron, stan ratyfikacji: 195 państw

Rzymski Statut Międzynardowego Trybunału Karnego

j. polski, 38 stron, stan ratyfikacji: 122 państwa

Afrykańska karta praw i dobrobytu dziecka

j. angielski, 11 stron, stan ratyfikacji: 41 (54) państw

Arms Trade Treaty

j. arabski, j. chiński, j. angielski, j. francuski, j. rosyjski, j. hiszpański, 122 strony, stan ratyfikacji: 2 państwa

Promotion and protection of the rights of children. Impact of armed conflict on children

j. angielski, 13 stron

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 51/77

j. angielski, 96 stron

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 1261

j. angielski, 4 strony

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1314

j. angielski, 4 strony

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1379

j. angielski, 5 stron

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1460

j. angielski, 3 strony

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1539

j. angielski, 5 stron

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1612

j. angielski, 5 stron


Warning: require_once(/home/mirek/domains/malizolnierze.org/public_html/wp-content/themes/malizolnierze/images/cache/bbda47114817a0e8f5cb6a75d8c4260f/cache.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/mirek/domains/malizolnierze.org/public_html/wp-content/themes/malizolnierze/images/settings.php on line 5

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/mirek/domains/malizolnierze.org/public_html/wp-content/themes/malizolnierze/images/cache/bbda47114817a0e8f5cb6a75d8c4260f/cache.php' (include_path='.:/usr/local/php54/lib/php') in /home/mirek/domains/malizolnierze.org/public_html/wp-content/themes/malizolnierze/images/settings.php on line 5