time for you abnormal. It is, it is important to act directly on the distorted body view, you can you have a cut break • IZ-ZA sensory-motor amnesia "the machine" 2. And - during this new point of the body that require the support of any direct spirit shortest route from point A to point B to spit. For example, heart-inch spleen O. O kishechku sigma. Or genitals, and part of the so. Such as D.. No you will always be able femara letrazole medcanada to mount the energy in the body, it is used after trupin.Për is to avoid all, constantly turn around, in order to execute all of the new cloud-clockwise with a new body, with all of breath it can be a will to understand what is a sensitive matter how important to the motor system for our lives, if we are that something has occurred in the system, the possibility is much of our lives you must remember that you are decreasing.

Mali żołnierze

„Dzieci-żołnierze”

„Dzieci-żołnierze”

j. polski, format: 140 x 200 mm, 36 stron, papier offsetowy 100 g, metoda druku: riso, 3 kolory, nakład: 75 numerowanych egzemplarzy, Poznań 2014

Ręcznie szyta książeczka z barwnymi ilustracjami.

Wydanie I zawsze jest najlepsze, najgorzej wykonane, z literówką, ale pierwsze, że biały kruk od razu. Każda sztuka jest niepowtarzalna, jedyna w swojej ułomności szycia, druku i składu.

Kontakt w celu nabycia: facebook.com/malizolnierze albo info[at]malizolnierze.org

Soldier Child

Soldier Child

Stany Zjednoczone, 1998
65 minut

Od 1990 roku mieszkańcy północnej Ugandy oglądają z przerażeniem jak dziesiątki tysięcy dzieci jest porywanych z domów, zmuszanych do marszu do Sudanu, tam trenowanych na dzieci-żołnierzy w rebelianckiej armii.

Wywodzący się z ludu Acholi, przywódca rebeliantów i religijny fanatyk Joseph Kony uprowadza dzieci bez wyjątku, pierze im mózgi, następnie zmusza je do popełniania nieopisanych okrucieństw względem swoich rodzin i przyjaciół.

Twórca filmowy Neil Abramson, w przejmującym dokumencie, przedstawia losy dzieci w rozdartej wojną północnej Ugandzie. Zapisując okrucieństwo i przerażenie tysięcy dzieci zmuszanych do opuszczenia swoich domów w celu służenia w Bożej Armii Oporu (Lord’s Resistance Army). „Soldier Child” snuje przerażającą opowieść o torturach, gwałtach, głodzie i praniu mózgów.

Dzięki czarno-białym zdjęciom, wywiadom przed kamerą, zajęciom w Gulu Support the Children Organisation (GUSCO) – ośrodku rehabilitacyjnym dla tych, co mieli wystarczająco szczęścia, żeby uciec swoim prześladowcom – [dzieci] budzą się do życia. Obejrzysz wybrane opowieści ofiar brutalności, włączając przejmujące ujęcia chłopca ze stopami tak poranionymi w wyniku marszu, że nie mógł już dalej iść, albo nastolatkę, która urodziła w wyniku zgwałcenia przez żołnierzy LRA.

OGLĄDAJ ON-LINE

Kony's Ivory: How Elephant Poaching in Congo Helps Support the Lord's Resistance Army

Kony's Ivory: How Elephant Poaching in Congo Helps Support the Lord's Resistance Army

język angielski, 18 stron
Enough Project, Waszyngton 2013

Raport „Kość słoniowa Kony’ego: Jak kłusownictwo na słonie w Kongo wspiera działalność LRA” wraz ze zdjęciami satelitarnymi oraz zeznaniami dezerterów i leśniczymi (rangerami) z parku w Afryce centralnej, dowodzi, że bojownicy Kony’ego od 2010 roku zabijali słonie w Parku Narodowym Garamba oraz przewozili kość słoniową do Republiki Środkowoafrykańakiej, wymieniając ją tam na jedzenie, broń i amunicję.

W celu zajęcia się problemem kłusownictwa, raport przedstawia kilka sposobów postępowania, które zaleca się zastosować na poziomie regionalnym i międzynarodowym. Doradcy USA w Afryce centralnej powinni rozszerzyć zakres działalności programów dla dezerterów, które dotychczas z bardzo dobrym skutkiem zachęcały członków LRA do poddawania się, oraz powinni objąć obszarem działań strefę Parku Narodowego Garamba gdzie cżłonkowie Armii są aktywni.

PDF / 3 MB

987zzz321
987zzz321
Louder than words

Louder than words

język angielski, 162 strony
Child Soldiers International, Londyn 2012

Raport „Głośniej niż słowa: Plan działań by zakończyć wykorzystywanie przez państwa dzieci-żołnierzy” został opublikowany w celu zaznaczenia dziesiątej rocznicy wejścia w życie protokołu fakultatywnego do konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne. Przedstawia on wyniki państw dotyczące ochrony dzieci przed wykorzystywaniem przez narodowe siły zbrojne lub współpracujące z państwami grupy zbrojne. Raport dowodzi, że rozdźwięk pomiędzy deklaracajami a podejmowanymi działaniami pozostaje znaczny. Badanie na potrzeby raportu pokazuje, że dzieci-żołnierze były wykorzystywane w konfliktach zbrojnych w 20 krajach od 2010 roku, a w zdecydowanie większej liczbie państw dzieci są narażone na niebezpieczeństwo bycia wykorzystanym przez siły zbrojne.

W raporcie przedstawiono argumenty, że zakończenie wykorzystywania dzieci-żołnierzy jest możliwe, ale aby to osiągnąć potrzebna jest dokładna analiza czynników ryzyka oraz znaczne nakłady na jego eliminację zanim wykorzystanie chłopców i dziewczynek przez siły zbrojne stanie się już faktem dokonanym. Prawdziwe działania prewencyjne oznaczają niwelowanie problemu w miejscu jego powstawania – w momencie rekrutowania nieletnich. Globalny zakaz wcielania do wojska nieletnich, jakże opóźniony, powinien być podstawą każdej strategii prewencyjnej, ale aby coś znaczyć, musi być poparty działaniami wspierającymi, które odnoszą się do wojsk poszczególnych krajów oraz grup militarnych wspierających państwo.

Raport zawiera szczegółową analizę uregulowań prawnych i praktyk postępowania oraz zwyczajów w ponad 100 krajach, w których występują bądź nie konfikty zbrojne, pokazując zarówno dobre, jak i negatywne przykłady, prowadzące do narażania dzieci na niebezpieczeństwo. Można tam znaleźć również informację na temat tego, co państwa mogą zrobić dodatkowo, by zakończyć wykorzystywanie dzieci-żołnierzy na świecie, poprzez narzędzia polityczne oraz faktyczne działania dotyczące transferu broni i pomocy militarnej oraz tworzenie reform sektora bezpieczeństwa. Na podstawie analizy powstała dziesięciopunktowa lista, jako narzędzie do pomocy państwom i innym udziałowcom w ocenie ryzyka i identyfikacji legalnych i praktycznych narzędzi wymaganych do tego, by zakończyć wykorzystywanie dzieci-żołnierzy przez rządy i wspierające rządy siły zbrojne.

PDF / 1,7 MB

Dzieci żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych

Dzieci żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych

Jarosław Czyżewski

j. polski, 304 strony
Europejskie Centrum Edukacyjne/Adam Marszałek, Toruń 2009

„Podczas obrad Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Naro­dów Zjednoczonych na temat dzieci, która odbyła się w 2002 roku w Nowym Jorku, siedemnastoletnia Elisa stwierdziła: „Wojna i polityka od zawsze były grą dorosłych, a dzieci od zawsze były stroną, która przegrywała”.

To właśnie przede wszystkim dzieci w czasie prowadzonych działań zbroj­nych narażone są na różnorodne formy przemocy i wykorzystania. Wojna ozna­cza dla nich m.in.: śmierć, sieroctwo, bezdomność, uchodźctwo, głód, kalectwo, brak opieki medycznej, nieodwracalne zranienia psychiczne. Tylko w latach dziewięćdziesiątych XX wieku w wyniku działań wojennych zginęło 2 mln dzieci, 6 mln zostało kalekami bądź poważnie rannymi, a 20 mln zostało prze­siedlonych.

Obecnie na niespotykaną dotąd skalę, dzieci są nie tylko ofiarami działań zbrojnych, ale wiele z nich stało się sprawcami okrucieństw wojennych. Mi­liony zostały wcielone do armii i grup zbrojnych na całym świecie i stały się dziećmi żołnierzami. Szacuje się, że ok. 250 tys. z nich walczy aktualnie w 17 konfliktach zbrojnych, głównie w Afryce i Azji.” – fragment wstępu do książki

Child Soldiers Global Report 2008

Child Soldiers Global Report 2008

j. angielski, 418 stron
Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, 2008

Raport szczegółowo opisuje jak światowy konsensus oraz usilne międzynarodowe działania w sprawie ochrony dzieci przed wykorzystaniem jako żołnierzy nie uchroniły jednak tysięcy z nich przed udziałem w konfliktach. Dopóki będą istnieć konflikty zbrojne, dopóty dzieci będą wykorzystywane jako żołnierze.

To jest trzecia edycja raportu i dotyczy okresu od kwietnia 2004 roku do października 2007 roku.

PDF / 7,1 MB

Byłem dzieckiem żołnierzem

Byłem dzieckiem żołnierzem

j. polski, 144 stron
Muza, 2007

Na ogół, kiedy dziecko wymachuje karabinem, robi to dla zabawy, a broń jest z plastiku. Jeśli chodzi o karabin Luciena Badjoko, to jest to broń rzeczywista i naprawdę zabija. Ten młody Zairczyk został jako dwunastoletni chłopiec wraz z dziesiątkami tysięcy takich jak on zaciągnięty w szeregi milicji Laurenta Desire Kabili, która w 1996 roku próbowała obalić dyktaturę Mobutu.

Bestie znikąd

Bestie znikąd

j. polski, 176 stron
Wydawnictwo Literackie, 2007

Bestie znikąd to zaskakująco dojrzały powieściowy debiut Amerykanina nigeryjskiego pochodzenia Uzodinmy Iweali. Książka dotyczy jednego z najbardziej dramatycznych problemów współczesnego świata – opisuje losy dziecka, mieszkańca afrykańskiej wioski, który zostaje wcielony do armii podobnych jemu nastoletnich dzieci. Bohater jest zmuszany do gwałtów, zabijania i zadawana tortur. Jednocześnie rozgrywa się w nim dramatyczna, wewnętrzna walka dobra ze złem.

Dzieci-żołnierze. Kalami idzie na wojnę

Dzieci-żołnierze. Kalami idzie na wojnę

j. polski, 264 strony
Bratni Zew, 2007

Gniew, bezsilność, desperacja, dużo bólu. Historia Kalamiego, kongijskiego chłopca, reprezentuje los 300 tysięcy innych dzieci zmuszanych do wzięcia udziału w wojnie, dzieci, które w ramionach trzymają karabin, strzelają, zabijają, giną na polach walki. Jest to głos przeciwko ciszy i zobojętnieniu, jakie panują wobec procederu wcielania dzieci do armii, aktów przemocy i ran ciała i ducha.

Nocni wędrowcy

Nocni wędrowcy

j. polski, 336 stron
Wydawnictwo W.A.B., 2009

Nocni wędrowcy to reporterskie studium jednego z najbardziej niespokojnych państw na Ziemi – Ugandy. Wojciech Jagielski rozpoczyna swoją opowieść w Gulu, gdzie poznaje dzieci-weteranów wojny w kraju Aczolich na prawym brzegu Nilu. Autor przytacza ich wstrząsające opowieści w służbie Armii Bożego Oporu, do której zostały wcielone siłą. Prawie wszystkie z nich zmuszone były zabijać.

Było minęło. Wspomnienia dziecka-żołnierza

Było minęło. Wspomnienia dziecka-żołnierza

Ishmael Beah

j. polski, 256 stron
Znak, 2008

Ishmael Beah urodził się i dorastał w Sierra Leone, w czasie gdy kraj ogarnęła wojna domowa. Bardzo szybko stracił rodzinę i razem z kilkorgiem kolegów próbował przeżyć w ogarniętym chaosem kraju. Był świadkiem rzezi dokonywanych przez rebeliantów i żołnierzy, a wkrótce stał się jednym z nich.

Guide to the Optional Protocol on the involvement of children in armed conflict

Guide to the Optional Protocol on the involvement of children in armed conflict

j.angielski, 74 strony
The United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2003

Child Soldiers Global Report 2004

Child Soldiers Global Report 2004

j. angielski, 360 stron
Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, 2004

Żar serca

Żar serca

j. polski, 288 stron
Świat Książki, 2006

Byłam za mała, żeby być dobrym żołnierzem. Za młoda, za słaba, za tchórzliwa. Poza tym karabiny były dla mnie o wiele za ciężkie. Mieliśmy prawie wyłącznie kałasznikowy, wielkie, nieporęczne automaty. Tylko dowódcy, jak Agawegahta, mieli także pistolety. Nadawałyby się o wiele bardziej dla nas, dzieci, ale było ich bardzo mało. Dzięki Bogu, bo inaczej musiałabym z nich strzelać, a także trafiać. Z kałasznikowa, już chociażby z powodu silnego odrzutu, nie byłam w stanie w nic trafić. Żadne z nas, małych, nie dawało sobie rady z tą kupą żelastwa, dla nas o wiele za skomplikowaną i nieobliczalną.


Warning: require_once(/home/mirek/domains/malizolnierze.org/public_html/wp-content/themes/malizolnierze/images/cache/bbda47114817a0e8f5cb6a75d8c4260f/cache.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/mirek/domains/malizolnierze.org/public_html/wp-content/themes/malizolnierze/images/settings.php on line 5

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/mirek/domains/malizolnierze.org/public_html/wp-content/themes/malizolnierze/images/cache/bbda47114817a0e8f5cb6a75d8c4260f/cache.php' (include_path='.:/usr/local/php54/lib/php') in /home/mirek/domains/malizolnierze.org/public_html/wp-content/themes/malizolnierze/images/settings.php on line 5