buy #yadkdhjf no prescription, ordering zyban uk per day, nolvadex buy non prescription, dosage for generic zyban mg with advil, meds no prescription needed zyban with advil

Mali żołnierze

poniedziałek, 31 października 2011

Child Soldiers International – ważne zmiany organizacyjne w CSC

„Jest niemoralne, że dorośli chcieli, aby dzieci walczyły w ich wojnach… Nie ma żadnego usprawiedliwienia, żadnego akceptowalnego argumentu by zbroić dzieci” – Arcybiskup Desmond M. Tutu

Kim jesteśmy?

Child Soldiers International (CSI), wcześniej Koalicja na rzecz zaprzestania wykorzystywania dzieci jako żołnierzy, jest międzynarodową koalicją praw człowieka oraz organizacją humanitarną utworzoną w 1998 roku w celu przeprowadzenia kampanii na rzecz konwencji Praw człowieka dotyczącej wykorzystywania dzieci w konfliktach zbrojnych.

Dokument ten – Protokół Dodatkowy do Konwencji o Prawach Dziecka, dotyczący angażowania dzieci do konfliktów zbrojnych – wszedł w życie w 2002 roku.

CSI pracuje obecnie nad efektywnym wdrożeniem Protokołu Dodatkowego, nad globalnym zakazem jakiejkolwiek formy militarnej rekrutacji osób poniżej 18 roku życia oraz nad definitywnym zakończeniem militarnego wykorzystywania dzieci w jakimkolwiek charakterze.

Poprzez krajowe i międzynarodowe badania i wsparcie, CSI pracuje nad zakończeniem wszelkich form militarnej rekrutacji oraz wykorzystywania w działaniach wojennych osób poniżej 18 roku życia. W naszej wizji świata chłopcy i dziewczęta są chronieni przed wykorzystywaniem w celach wojskowych, czy to przez zbrojne siły rządowe czy też niepaństwowe grupy zbrojne.

Jak pracujemy?

  • Wiedza: poprzez badania i analizy zwiększamy świadomość kwestii rekrutowania dzieci i identyfikujemy rozwiązania.
  • Kampanie: dla rządów oraz innych zainteresowanych stron, aby zostały podjęte środki mające na celu zapobiegnięcie i zaprzestanie rekrutacji dzieci do grup i sił zbrojnych.
  • Interwencje: poprzez popieranie interwencji ONZ, regionalnych organizacji oraz innych członków społeczności międzynarodowej.
  • Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi: wspólne inicjatywy z międzynarodowymi i krajowymi NGOs poprzez badania i projekty mające na celu osiągnięcie zmian.

Co osiągnęliśmy?

Protokół Dodatkowy, aby zapobiec udziałowi dzieci w działaniach wojennych ratyfikowany przez ponad 140 rządów, ustanowienie prawnego obowiązku zapobiegania tej praktyki i ochrona dzieci przed wykorzystywaniem w celach wojskowych.

Większość rządów uznała 18 lat, jako minimalny wiek dla dobrowolnej rekrutacji, a tym samym znacznie zmniejszono liczbę dzieci-żołnierzy w narodowych siłach zbrojnych.

Rządy w krajach dotkniętych konfliktami rozwinęły prawo i politykę, aby zapewnić uwolnienie dzieci-żołnierzy i zapobiec w przyszłości ich rekrutacji i wykorzystywaniu.

Społeczność międzynarodowa została aktywnie zaangażowana w zwalczanie wykorzystywania dzieci jako żołnierzy, w tym poprzez monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie praktyk oraz reagowanie w razie potrzeby.

Krajowe NGOs wzmocniły swoją zdolność do pracy w sprawach dzieci-żołnierzy i aktywnie ją kontynuują.

Co robimy?

Obecnie pracujemy nad zwróceniem uwagi w sprawie rekrutacji i wykorzystywania dzieci-żołnierzy w czterech priorytetowych krajach: Czadzie, Demokratycznej Republice Konga, Myanmarze i Tajlandii. Liczba państw, która zajmuje się tą kwestią, ma wzrosnąć w ciągu najbliższych trzech lat.

Prowadzimy kampanie w Wielkiej Brytanii, aby rząd ustanowił 18 lat, jako minimalny wiek poboru do sił zbrojnych i wywarł wpływ na inne kraje, gdzie osoby poniżej 18 roku życia są rekrutowane do armii.

Wprowadzimy szeroko zakrojone inicjatywy, aby zaznaczyć dziesiątą rocznicę wejścia w życie Protokołu Dodatkowego, która będzie miała miejsce w 2012 roku. Ma to na celu zwrócenie uwagi międzynarodowej na globalny problem dzieci żołnierzy. Inicjatywa ta będzie mobilizować społeczność międzynarodową, aby zainteresowała się przyczynami, jak również objawami służby wojskowej dzieci – i do przyjęcia międzynarodowych ram, które będą zapobiegać szkodliwym praktykom u podstaw.

Będziemy kontynuować opracowywanie polityki w sprawach dzieci-żołnierzy, aby wspierać rządy, ONZ i inne podmioty międzynarodowe, by wprowadzić w życie zrównoważone rozwiązania.

[Pełna wersja ulotki w języku angielskim]

Żródło www.child-soldiers.org/csi/child_soldiers_international

Opublikowano 30 października 2011

Tłumaczenie Magda Małkowska