Mali żołnierze

poniedziałek, 14 września 2009

Jadwiga Knie-Górna / Przewodnik Katolicki

Dzieci niewolnicy świata

„Nie ma zadania ważniejszego niż budowa świata, w którym wszystkie dzieci mogą rozwijać się w zdrowiu, pokoju i godności”- te słowa padły kiedyś z ust byłego sekretarza generalnego ONZ Kofiego Annana. Niestety, coraz częściej wydaje się, że budowa takiego świata pozostanie ideą fix.

PDF / 0,1 MB

Opublikowano w nr. 16/2007

 viagra